Telefon: 0705-64 40 69
Email: johan@rotorpsbygg.se

ERA Fönster

ERA EVF
VRIDFÖNSTER MED DOLT BESLAG
En av ERAs viktigaste designfaktorer är de dolda beslagen. Lägg märke till att du inte ser något beslag från utsidan trots att fönstret är vridbart. En helt slät utsida minskar risken för rötskador och ger en betydligt renare design. Våra vridfönster svänger vid öppning helt på utsidan och är, liksom alla våra fönster, glasat enligt MKT 4 med förseglade hörn som hindrar en inbrottstjuv att lyfta ut glaskassetten från utsidan.

GARANTIER SOM GÖR DITT VAL ENKELT

Kvaliteten i ERAs fönster finns inbyggt i kärnan. Vi använder enbart det bästa virket, tätvuxen fur från Sverige, och vi är generösa med torkningstiderna. När den färdigbearbetade fönsterprofilen ligger klar rötskyddas den i vår toppmoderna impregneringsanläggning för att slutligen lackeras i en elektrostatprocess. Därför lämnar vi också ovanligt generösa garantier*:

10 års rötskyddsgaranti på aluminiumfönster – och 10 års rötskyddsgaranti på av oss ytbehandlade träfönster och fönsterdörrar.

10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen.

10 års funktionsgaranti på övriga delar.

* Garantier gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs enligt ERAs anvisningar.

För ytterligare information se ERAs produktblad