Telefon: 0705-64 40 69
Email: johan@rotorpsbygg.se

Fönstermontage

Rotorps bygg & fönsterteknik utför även fönstermontage av redan inköpta fönster.

Rotavdrag

Sedan den 8 december 2008 har regeringen beslutat att permanent återinföra det så kallade rotavdraget. ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och ger småhusägare en chans att få tillbaka 30% av arbetskostnaderna för Reparationer och ombyggnader av olika slag (dock max 50 000 per år och person). Avdraget gäller alltså endast arbetskostnaderna och inte kostnaderna för material.

För mer information gå in på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/Rotavdrag