Telefon: 0705-64 40 69
Email: johan@rotorpsbygg.se

Fönsterleverantörer

Med Rotorps bygg & fönsterteknik är du inte bunden till en fönsterleverantör.

Företaget samarbetar främst med H-Fönstret i Lysekil som tillverkar dina fönster efter millimetermått.

Andra fönsterleverantörer man kan välja bland är till exempel Elitfönster, ERA Fönster, Oramafönstret, Traryd, och Wimmerby Fönstersnickerier.

Tillsammans kan vi komma fram till vilka fönster som passar just dina behov.

Rotavdrag

Sedan den 8 december 2008 har regeringen beslutat att permanent återinföra det så kallade rotavdraget. ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och ger småhusägare en chans att få tillbaka 30% av arbetskostnaderna för Reparationer och ombyggnader av olika slag (dock max 50 000 per år och person). Avdraget gäller alltså endast arbetskostnaderna och inte kostnaderna för material.

För mer information gå in på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/Rotavdrag